דירות Airbnb בשירות הסחר בסמים

ארגוני הפשע העוסקים בסחר בסמים משתמשים בדירות Airbnb כבסיסים לטווח קצר בקווי אספקת הרואין וקוקאין ברחבי בריטניה, כך מדווח האנדיפנדנט הבריטי. ה NCA – הסוכנות הלאומית למאבק בפשע מודה, שהיקף הפעילות גדול פי 3 מכפי ששיארה. בין היתר מעורבים בה אלפי נערים נערות ואף ילדים המנוצלים לרעה.

שיווק הסמים אגרסיבי. מעת לעת מועברות הודעות טקסט ובהן הודעה על פתיחת קו אספקה חדש. לצורך קידום המכירות נעשה שימוש בחלוקת דוגמיות סם בחינם ומבצעים של 1+1.

הילדים ובני הנוער המגוייסים לעבודה בקווי החלוקה הינם במקרים רבים ממשפחות עניות או הרוסות, ומקרב נושרים מבתי ספר. חלק מהם ובעיקר הנערות מנוצלים גם מינית.

רבים מבין הילדים אינם מרגישים מנוצלים משום שהם זוכים לחסות העבריינים, מקבלים תשלום ומתנות. אחרים נשלטים באלימות ובאיומים ובהסדרי חוב. בשני המקרים מדובר בניצול בוטה של קטינים וחסרי ישע.

Zipper_animated

By DemonDeLuxe (Dominique Toussaint) – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1043042