שינוי של התנהגויות התמכרותיות הוא תהליך העלול להיות ממושך ומתחיל בשלב ה"טרום הרהור".

כותרת בוואלה מכריזה ש"רבע מהמעשנים בישראל לא מעוניינים להיגמל". בגוף הכתבה המביאה נתונים מסקר שערכה קופת החולים מכבי נתון נוסף והוא שלמעלה ממחצית המעשנים 56% רואים את העישון "באור שלילי".

התהליך שבו אדם מבצע שינוי משמעותי בחייו הוא ממושך. רבים חושבים על כך. מהרהרים בינם לבין עצמם שמוטב יהיה אם ביום מן הימים יעשו שינוי. אך קודם לשלב זה שלב ה"טרום ההרהור" שעלול להימשך שנים. זה שלב שבו האדם יודע בתוך תוכו שהתנהגותו מזיקה אבל אינו מתכנן לשנותה. אם משום שאינו מאמין שיצליח להיפטר מההרגל, לפעמים אינו יודע איך עושים את זה, אין לו מידע כיצד נגמלים ואינו מאמין שיוכל לחיות ללא ההרגל. יש כאלה החיים בסביבה שאינה תומכת בשינוי למשל יש זוגות של מכורים שאחד מבני הזוג משמר את ההתמכרות של בן זוגו כי הוא זקוק לו או לכספו. יש משפחות שבהן ההתמכרות היא רב דורית ושרואות בהתמכרות את גורלם או את "רצון האל" – "נולדתי לסבול" – היא מטבע לשון שגורה שם. אצל רבים שלב הטרום הרהור הוא שלב שבו עדיין התועלת נראית רבה יותר מהנזק. שבאמצעות ההרגל הם מצליחים להקל מעט מכאבם ולהתגבר באמצעותו על עכבות כמו חוסר בטחון וביישנות.

Carlo C. Diclemente ו חברו James O. Prochaska בנו מודל של שלבי שינוי שנקרא The Transtheoretical Model או בקיצור TTM בן חמישה שלבים. השלב הראשון הוא שלב "הטרום הרהור".

Miller ו Rollnick חיברו את גישת ה Motivational Interviewing שמטרתה לקצר את משך הזמן שבו אדם נמצא בשלבי השינוי. זו גישה המכינה אנשים לשינוי.

כאשר אדם נמצא בשלב ה"טרום הרהור" אנו יכולים באמצעות בניית קשר טיפולי משמעותי, המבוסס על קבלתו ולא על גינויו או ניסיון לכפות עליו את רצוננו הטוב, לקדם אותו לעבר שלב "ההרהור". שינוי הנובע ממוטיבציה חיצונית תגרום לכך שהשינוי לא יאריך ימים. שינוי מחייב מוטיבציה פנימית, שבה האדם מרגיש מחויבות. המניע עמוק והוא עושה למען עצמו ובריאותו ולא כדי לרצות מישהו אחר. ההתנהלות מול אדם בשלב טרום ההרהור צריכה לקחת בחשבון שהוא עלול בקלות רבה לנשור ולנתק את הקשר הטיפולי.

 

stagesofchangegraphic